Έρευνα του ΕΚΤ “ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2018-2020»

Tο ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης, ανήλθε στο 74,5%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 13,7 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με την περίοδο 2016-2018

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του ποσοστού των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης την περίοδο 2018-2020, σύμφωνα με τα στοιχεία για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Συγκεκριμένα, για την εν λόγω περίοδο, το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης, φαίνεται να ανήλθε στο 74,5%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 13,7 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με την περίοδο 2016-2018, κατατάσσοντας την Περιφέρεια Κρήτης ως την τρίτη περιφέρεια στην χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά καινοτόμων επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, τα ποσοστά καινοτόμων επιχειρήσεων που είναι υψηλότερα από τη μέση εθνική επίδοση (72,6%) καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (78,0%), Θεσσαλίας (74,7%), Κρήτης (74,5%) και Δυτικής Ελλάδας (74,2%). Σε όλες τις Περιφέρειες τα ποσοστά καινοτομίας ήταν υψηλότερα από 50%.

Ποσοστό (%) καινοτόμων επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια Πηγή: Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2018-2020, ΕΚΤ | Πηγή: Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2018-2020, ΕΚΤ

 

Ο πληθυσμός της πανελλήνιας στατιστικής έρευνας CIS, που διεξήχθη το 2021 από το ΕΚΤ, ήταν 14.500 επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών.

 

Η έκδοση «Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2018-2020″ διατίθεται στην ιστοσελίδα:  https://metrics.ekt.gr/publications/588.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων, που εισήγαγαν νέα ή βελτιωμένα προϊόντα και εφάρμοσαν νέες επιχειρησιακές διαδικασίες, παρουσιάζει ανοδική πορεία τα τελευταία έτη.

Ποσοστό (%) καινοτόμων επιχειρήσεων, CIS 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. | Πηγή: Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2018-2020, ΕΚΤ

Η βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την καινοτομία είναι μεγαλύτερη στον τομέα των Υπηρεσιών. Την περίοδο 2018-2020 το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα των Υπηρεσιών ανήλθε σε 72,9%, σε σχέση με 58,9% την προηγούμενη περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες. Τα υψηλότερα ποσοστά καινοτόμων επιχειρήσεων καταγράφηκαν στον κλάδο ‘’Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες’’ (78,9%) και στον κλάδο ‘’Ενημέρωση και επικοινωνία’’ (78,4%), τον κατεξοχήν κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  Υψηλές επιδόσεις καταγράφουν οι επιχειρήσεις στην καινοτομία προϊόντων. Το ποσοστό επιχειρήσεων στην Ελλάδα με καινοτομίες προϊόντων ανέρχεται σε 48,4% την περίοδο 2018-2020, σε σχέση με 42,5% την προηγούμενη περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στην καινοτομία επιχειρησιακών διαδικασιών. Το ποσοστό των επιχειρήσεων με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών την περίοδο 2018-2020, ανέρχεται σε 66,7%, σε σχέση με 55,2% την περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,9 ποσοστιαίες μονάδες. Οι νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες αφορούσαν επιχειρησιακές λειτουργίες όπως η οργάνωση της εργασίας, το μάρκετινγκ, η εφοδιαστική, οι εφαρμογές πληροφορικής, η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και η οικονομική διαχείριση.

Ποσοστό (%) καινοτόμων επιχειρήσεων ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στις Υπηρεσίες, CIS 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. | Πηγή: Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2018-2020, ΕΚΤ
Ποσοστό (%) καινοτόμων επιχειρήσεων ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης, CIS 2012, 2014, 2016, 2018, 2020.| Πηγή: Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2018-2020, ΕΚΤ

Την περίοδο 2018-2020, το ποσοστό (%) των επιχειρήσεων που συνεργάστηκαν με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς για την υλοποίηση καινοτομικών δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 20,2%, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2016-2018 (ποσοστό 21,4%). Ο βαθμός συνεργασίας αυξάνεται με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αναπτύσσουν καινοτομικές δραστηριότητες συνεργαζόμενες σε ποσοστό 58,3%, έναντι μόλις 17,1% των μικρών επιχειρήσεων και 32,2% των μεσαίων. Ως καινοτομικές χαρακτηρίζονται οι αναπτυξιακές, οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης που στοχεύουν στην εισαγωγή καινοτομιών, είτε σε προϊόντα είτε σε επιχειρησιακές διαδικασίες.

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Χαρτογράφηση αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό από ΕΚΤ και ΣΕΒΕ

Μια σημαντική πανελλήνια δράση για την αποτύπωση και χαρτογράφηση αναγκών των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για το 2024, υλοποιείται αυτή την περίοδο από το Εθνικό

Ενημέρωση

2η Πρόσκληση συμμετοχής στον Επιταχυντή Αμυντικής Καινοτομίας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA)

Ανακοινώθηκε η 2η Πρόσκληση συμμετοχής στον Επιταχυντή Αμυντικής Καινοτομίας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA), εστιάζοντας σε 5 νέες προκλήσεις