Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εντάσσονται 21 νέα έργα Καινοτομίας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020)

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είκοσι ένα (21) νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.935.055,70€, στο πλαίσιο της Δράσης: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (πρότζεκτ) των επιχειρησιακών ομάδων της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας», για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

 

Τα έργα αφορούν στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και στον τομέα των τροφίμων.

 

Ενδεικτικά των σχεδίων είναι εφαρμογές με πρωτοποριακό χαρακτήρα όπως η αξιοποίηση μήλων Λασιθίου βιολογικής γεωργίας για παραγωγή συμπυκνώματος και σταθεροποίηση με τεχνολογία Υπερυψηλής πίεσης Ή Εφαρμογή ειδικού λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων με στόχους την ορθολογική λίπανση και τον περιορισμό της νιτρορύπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών αναπτυσσόμενες είτε στο έδαφος είτε σε υδροπονικά συστήματα, Η Βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου της ελιάς καθώς και Καινοτόμο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράσιτων της μέλισσας, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, αλλά και πολύχρονα προβλήματα ασθενειών των καλλιεργειών όπως η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του υπονομευτή της ντομάτας tuta absoluta καθώς και η εξοικονόμηση ύδατος άρδευσης μέσω αισθητήρων και λογισμικού έξυπνης γεωργίας.
 

Αναλυτικά τα έργα είναι τα παρακάτω:

 

Α/Α

Κωδικός Πρότασης

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας

Τίτλος Σχεδίου Δράσης

Συνολικός Προϋπολογισμός  (ευρώ)

1

Μ16ΣΥΝ2-00155

HP-APPLE

Αξιοποίηση μήλων Λασιθίου βιολογικής γεωργίας για παραγωγή συμπυκνώματος και σταθεροποίηση με τεχνολογία Υπερυψηλής πίεσης

145.000,00

2

Μ16ΣΥΝ2-00179

DSS – ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Εφαρμογή ειδικού λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων με στόχους την ορθολογική λίπανση και τον περιορισμό της νιτρορύπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών αναπτυσσόμενες είτε στο έδαφος είτε σε υδροπονικά συστήματα

144.966,20

3

Μ16ΣΥΝ2-00188

GleoliveTreat

Βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου τους ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

143.258,06

4

Μ16ΣΥΝ2-00153

ΘΡΟΥΜΠΕΛΙΑ

Εργαστηριακή αποτύπωση της φυσικής διαδικασίας μετατροπής του ελαιόκαρπου τύπου «Θρούμπας Κρήτης» σε εδώδιμο επιτραπέζιο ελαιόκαρπο χωρίς τη χρήση χημικών

145.000,00

5

Μ16ΣΥΝ2-00094

RESI-VEG

Ανάπτυξη και Υιοθέτηση μιας Εvidence-based Πρακτικής Διαχείρισης της ανθεκτικότητας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στις καλλιέργειες κηπευτικών

144.991,43

6

Μ16ΣΥΝ2-00265

ΟΔιΠαΜελ

Καινοτόμο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράσιτων της μέλισσας, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών

145.000,00

7

Μ16ΣΥΝ2-00358

ΔΑΚΟ-TECH

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

145.000,00

8

Μ16ΣΥΝ2-00271

ZERO TUTA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΗ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ TUTA ABSOLUTA

145.000,00

9

Μ16ΣΥΝ2-00250

Εξοικονόμηση ύδατος άρδευσης μέσω αισθητήρων και λογισμικού

έξυπνης γεωργίας

Εξοικονόμηση ύδατος άρδευσης μέσω αισθητήρων και λογισμικού έξυπνης γεωργίας

136.102,00

10

Μ16ΣΥΝ2-00247

Ανάπτυξη σποροφύτων κηπευτικών σε/με κομποστ-εμβόλιο

μυκορριζικών μυκήτων

Ανάπτυξη σποροφύτων κηπευτικών σε/με κομποστ-εμβόλιο μυκορριζικών μυκήτων

131.515,45

11

Μ16ΣΥΝ2-00204

ΚΑΣΤΑΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

145.000,00

12

Μ16ΣΥΝ2-00241

Σύστημα μειωμένου κόστους εντοπισμού φυτοφαρμάκων στο

ελαιόλαδο

Σύστημα μειωμένου κόστους εντοπισμού φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο

134.625,70

13

Μ16ΣΥΝ2-00095

SmarTraps

Ολοκληρωμένη διαχείριση πληθυσμών της μύγας της Μεσογείου και του δάκου της ελιάς με ανάπτυξη συστήματος λήψης απόφασης και έξυπνων παγίδων.

141.268,72

14

Μ16ΣΥΝ2-00243

Καινοτόμες μέθοδοι διαλογής τομάτας θερμοκηπίου και συσκευασίας

Καινοτόμες μέθοδοι διαλογής τομάτας θερμοκηπίου και συσκευασίας

132.472,54

15

Μ16ΣΥΝ2-00246

Αντιμετώπιση της tuta absoluta με καινοτόμες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και καλλιέργεια θηρευτών της

Αντιμετώπιση της tuta absoluta με καινοτόμες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και καλλιέργεια θηρευτών τους

133.835,50

16

Μ16ΣΥΝ2-00239

CRETA QUALITY

Βελτίωση της βιωσιμότητας των Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας Κρήτης μέσω αειφορικής διαχείρισης των κοπαδιών και της εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας μέχρι την τελική παραγωγή και διάθεση του προϊόντος, στηριζόμενο στις τοπικές φυλές αιγοπροβάτων

145.000,00

17

Μ16ΣΥΝ2-00242

Συνδυασμό βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου για

παραγωγή ελαιολάδου χωρίς υπολείμματα

Συνδυασμό βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου για παραγωγή ελαιολάδου χωρίς υπολείμματα

137.332,50

18

Μ16ΣΥΝ2-00244

Γεωργικές προειδοποιήσεις με έξυπνα συστήματα

Γεωργικές προειδοποιήσεις με έξυπνα συστήματα

130.241,40

19

Μ16ΣΥΝ2-00245

Δημιουργία προτύπου πιστοποίησης αγουρέλαιου

Δημιουργία προτύπου πιστοποίησης αγουρέλαιου

133.792,50

20

Μ16ΣΥΝ2-00283

Ομάδα καινοτομίας στην προβολή του ελαιολάδου

Καινοτόμα αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές: Προώθηση Ελιάς και Ελαιολάδου

143.777,00

21

Μ16ΣΥΝ2-00248

Λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης θρέψης – λίπανσης και φίλτρα

αργής διήθησης για ανακύκλωση και απολύμανση θρεπτικών

διαλυμάτων σε υδροπονικές καλλιέργειες

Λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης θρέψης – λίπανσης και φίλτρα αργής διήθησης για ανακύκλωση και απολύμανση θρεπτικών διαλυμάτων σε υδροπονικές καλλιέργειες

131.876,70

ΣΥΝΟΛΟ

2.935.055,70

Τα αποτελέσματα Διοικητικού Ελέγχου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» www.pepkritis.gr.

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στo Ηράκλειο (21 Ιουνίου)

Στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη Δράση Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», διοργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις στην