Η θέση της Ελλάδας στο European Innovation Scoreboard 2015-2022 (έρευνα ΕΚΤ)

Η ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει μια συγκριτική και συνθετική ανάλυση των επιδόσεων έρευνας και καινοτομίας για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και των σχετικών δυνατών σημείων και αδυναμιών των αντίστοιχων συστημάτων τους. Στόχος της είναι να παρέχει μια μακροσκοπική αποτύπωση του πεδίου της καινοτομίας στην Ευρώπη και να υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών σχετικών με την καινοτομία. Η παρούσα έκδοση του ΕΚΤ έχει ως στόχους: (1) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος καινοτομίας της Ελλάδας το έτος 2022, (2) την παράθεση σημαντικών διαχρονικών δεδομένων και τάσεων για τις διαστάσεις του συστήματος καινοτομίας της Ελλάδας το διάστημα 2015-2022. Η έκδοση έχει βασιστεί – ως προς το κείμενο και τα δεδομένα για τα γραφήματα και τους πίνακες – στην έκδοση “European Innovation Scoreboard 2022” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στον επίσημο ιστότοπό της.

 

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2022

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης θα συμμετάσχει στην διεθνή έκθεση της BEYOND 2024 (Θεσσαλονίκη, 25-27 Απριλίου) φιλοξενώντας φορείς καινοτομίας, καινοτόμες επιχειρήσεις και εργαστήρια της Κρήτης

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης  θα συμμετάσχει στην  διεθνή έκθεση της BEYOND 2024, που θα  πραγματοποιηθεί στον χώρο της ΔΕΘ – HELEXPO στη

Ενημέρωση

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας 2024

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας 2024 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση  της κοινωνικής καινοτομίας για την παροχή λύσεων στις κοινωνικές προκλήσεις και την προώθηση της βιώσιμης και