Η θέση της Ελλάδας στο European Innovation Scoreboard 2015-2022 (έρευνα ΕΚΤ)

Η ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει μια συγκριτική και συνθετική ανάλυση των επιδόσεων έρευνας και καινοτομίας για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και των σχετικών δυνατών σημείων και αδυναμιών των αντίστοιχων συστημάτων τους. Στόχος της είναι να παρέχει μια μακροσκοπική αποτύπωση του πεδίου της καινοτομίας στην Ευρώπη και να υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών σχετικών με την καινοτομία. Η παρούσα έκδοση του ΕΚΤ έχει ως στόχους: (1) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος καινοτομίας της Ελλάδας το έτος 2022, (2) την παράθεση σημαντικών διαχρονικών δεδομένων και τάσεων για τις διαστάσεις του συστήματος καινοτομίας της Ελλάδας το διάστημα 2015-2022. Η έκδοση έχει βασιστεί – ως προς το κείμενο και τα δεδομένα για τα γραφήματα και τους πίνακες – στην έκδοση “European Innovation Scoreboard 2022” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στον επίσημο ιστότοπό της.

 

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2022

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Ημέρα Καριέρας 2023 Τμήματος Διοικητικής  Επιστήμης και Τεχνολογίας – 1 Δεκεμβρίου 2023 στις 11:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στον Άγιο Νικόλαο

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην «Ημέρα Καριέρας 2023» που διοργανώνει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου  2023 στις 11:00, στις εγκαταστάσεις