Cytech: Η χρήση της τεχνολογίας για την επαναφορά στην κανονικότητα εν μέσω COVID-19

Η Cytech είναι μια εταιρεία τεχνολογίας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, που ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων κατά παραγγελία λύσεων λογισμικού. Στόχος της Cytech είναι η χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών για την διευκόλυνση των λειτουργιών εταιρειών και οργανισμών. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των λύσεων και των εφαρμογών γίνεται εξ ολοκλήρου από την in-house ομάδα της εταιρείας, με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε συνεργάτη / πελάτη.

Η καινοτομία

Η πανδημία του Covid-19 δημιούργησε επείγουσες και κρίσιμες ανάγκες στον κρατικό μηχανισμό των χωρών, ώστε να μπορέσουν να την αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο άμεσα και αποδοτικά. Η Cytech χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής και έχοντας μάθει να λειτουργεί με ένα μοντέλο υβριδικής εργασίας πολύ πριν την πανδημία, κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να παρέχει λύσεις, να αυξήσει γεωμετρικά την αποδοτικότητα των διαδικασιών και να συνδράμει στο “άνοιγμα” του τουρισμού και της κοινωνίας στην Ελλάδα νωρίτερα από κάθε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

Κατά την διάρκεια της πανδημία του COVID-19, η λειτουργία της κοινωνίας αλλά και των κρατών παγκοσμίως σχεδόν σταμάτησε. Οι μετακινήσεις, η εργασία και οι συναναστροφές σταμάτησαν ή μειώθηκαν στις απολύτως απαραίτητες.

Η Cytech είχε την ευκαιρία να διευκολύνει την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις των ανθρώπων με την χρήση της τεχνολογίας, και με αυτό τον τρόπο να επαναφέρει ένα κομμάτι της κανονικότητας της Ελληνικής κοινωνίας και της Ευρώπης.

Αυτό επετεύχθη με την υλοποίηση κάποιων εφαρμογών κλειδιά που είχαν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία. Συγκεκριμένα:

  • Πλατφόρμες παροχής δωρεάν Rapid Covid tests: Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας και του περιορισμού της εξάπλωσης της, η Cytech σχεδίασε και υλοποίησε το 2021, για λογαριασμό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.), 3 πλατφόρμες για την διάθεση δωρεάν Rapid Tests στους πολίτες γενικά, αλλά και συγκεκριμένες ομάδες πολιτών. Συγκεκριμένα,
    • η 1η πλατφόρμα απευθυνόταν στον γενικό πληθυσμό,
    • η 2η στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε μαθητές άνω των 16
    • και η 3η στους εργαζόμενους εταιρειών με περισσότερους από 20 υπαλλήλους.

Και οι 3 πλατφόρμες χρησιμοποιούσαν τεχνολογίες αιχμής ώστε να παρέχουν ασφάλεια στα δεδομένα των χρηστών, ταχύτητα και σταθερότητα στην λειτουργία τους και υψηλές επιδόσεις ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην μεγάλη καθημερινή επισκεψιμότητα.  Η λειτουργία τους βασιζόταν σε αλγόριθμους ώστε να παρέχονται τα δωρεάν τεστ στους πολίτες λαμβάνοντας υπόψη την ζήτηση ανά περιοχή αλλά και την διαθεσιμότητα / δυνατότητα του συστήματος υγείας για την πραγματοποίηση των τεστ ανά περιοχή.

  • Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών (PLF GR): Για να επιτραπεί ξανά η μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ χωρών κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι χώρες έπρεπε να βρουν ένα τρόπο να εντοπίζουν αν έχει ταξιδέψει κάποιος που βρέθηκε θετικός στον ιό, ώστε να μπαίνει σε καραντίνα και να ελαχιστοποιείται η μετάδοση της πανδημίας.

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που το 2020 υλοποίησε ένα τέτοιο σύστημα, και το έργο της υλοποίησης αυτής ανατέθηκε από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στην Cytech.  Η εταιρεία μας κατάφερε να αναπτύξει την πλατφόρμα αυτή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και μάλιστα με τεχνολογίες που της επέτρεψαν να παρέχει ένα σύστημα με αυξημένη ασφάλεια και zero downtime, ακόμα και τους μήνες με μεγάλο αριθμό εισερχόμενων ταξιδιωτών. Με την πλατφόρμα αυτή η Ελλάδα κατάφερε να δεχτεί τουρίστες το καλοκαίρι του 2020 και να έχει έσοδα από τον Τουρισμό, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας,  χωρίς να αυξηθεί η εξάπλωση της πανδημίας σε αυτή.

 

  • Εφαρμογή Ιχνηλάτησης Κρουσμάτων COVID-19: Ένα από τα βασικότερα έργα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατά την διάρκεια της Πανδημίας COVID-19, ήταν η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων καθώς και των στενών επαφών τους, ώστε να τα θέσουν σε καραντίνα, να τα περιορίσουν και να σταματήσουν την περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

Ο χρόνος ιχνηλάτησης και ο όγκος των δεδομένων που μπορούσαν να επεξεργαστούν οι ιχνηλάτες ήταν ο παράγοντας κλειδί στην επίτευξη του περιορισμού της εξάπλωσης. Σε αυτό το σημείο η τεχνολογία ανέλαβε να βελτιώσει την διαδικασία ιχνηλάτησης και να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο επεξεργασίας κάθε κρούσματος και των στενών επαφών του.

Συγκεκριμένα, η ΓΓΠΠ ανέθεσε το 2021 στην Cytech την υλοποίηση της εφαρμογής ιχνηλάτησης κρουσμάτων. Η εταιρεία μας ανέπτυξε την εφαρμογή σε σύντομο χρονικό διάστημα και την παραμετροποίησε έτσι ώστε να βελτιστοποιεί την διαδικασία με βάση τις ανάγκες των ιχνηλατών. Η εφαρμογή βοήθησε την ομάδα ιχνηλάτησης να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα της και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα της στον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας.

 

  • Ευρωπαϊκή Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών (EU digital PLF / etravel tool): Η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνώρισε την αξία των εργαλείων PLF που χρησιμοποιούσε η Ελλάδα και κάποιες άλλες χώρες μέλη, και αποφάσισε να παρέχει ένα κεντροποιημένο Ευρωπαϊκό PLF εργαλείο στα μέλη της.

 

Η Cytech με την εμπειρία και την καινοτομία του Ελληνικού συστήματος PLF, υπό την αιγίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υλοποίησε την πλατφόρμα EU digital PLF (EUdPLF) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το σύστημα υλοποιήθηκε με τρόπο που να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε., να διαχειριστεί εκατομμύρια ταξιδιώτες ανά μήνα, να παρέχει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων των ταξιδιωτών, και να μπορεί να τροποποιηθεί από κάθε μέλος χώρα με βάση τα δικά της μέτρα/πολιτικές κατά του COVID-19. Με την πλατφόρμα αυτή μπόρεσαν χώρες μέλη που δεν είχαν δικά τους PLF συστήματα να ανοίξουν τα σύνορα τους και να δεχτούν τουρίστες, χωρίς να αυξήσουν τον ρυθμό εξάπλωσης της πανδημίας.

 

Όλες οι εφαρμογές που αναφέρονται παραπάνω υλοποιήθηκαν βάση των αναγκών της κάθε αναθέτουσας αρχής και κάνοντας χρήση τεχνολογιών αιχμής ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη διαθεσιμότητα τους, η σωστή λειτουργία τους ανεξαρτήτως του όγκου δεδομένων και του αριθμού των ταυτόχρονων χρηστών, καθώς και η ασφάλεια των δεδομένων με βάση και τις αρχές του GDPR.

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Cytech ξεκίνησε να λειτουργεί με το μοντέλο της τηλεργασίας πολύ πριν προκύψει η ανάγκη λόγω του COVID-19, οπότε δεν επηρεάστηκε καθόλου η αποδοτικότητα της ομάδας από τα μέτρα που επιβλήθηκαν στα πλαίσια της πανδημίας.

Αν έχετε κάποια ιστορία καινοτομίας για την ομάδα σας, την επιχείρησή σας ή το εργαστήριό σας για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στην ενότητα Innovation Stories του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το