Hackathon for Health and Wellness Crete 2024

Hackathon for Health and Wellness Crete 2024

Στόχος 

Το Hackathon αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη βελτίωση διαδικασιών και υπηρεσιών στον Δημόσιο Τομέα και στις  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε δραστηριότητες που άπτονται του τομέα εξειδίκευσης «Υγεία και Ευεξία» της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης. Για τη διαμόρφωση των προκλήσεων του Hackathon, αξιοποιήθηκαν τα πορίσματα που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Τομέας εστίασης

Το Hackathon εστιάζει στον τομέα προτεραιότητας «Υγεία και Ευεξία», της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Ημερομηνία & Σημεία Διεξαγωγής

20 & 21 Απριλίου 2024

Συμμετοχή με φυσική παρουσία

Ηράκλειο Κρήτης

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

View Map

Αθήνα

Θερμοκοιτίδα/Επιταχυντής Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας

View Map

Προκλήσεις Hackathon

 • Εργαλεία βασισμένα στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων είτε σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για χρήση σε ένα από τα παρακάτω:
  α) στην υποστήριξη της λήψης εξατομικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών αποφάσεων και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους,
  β) στην υποβοήθηση της διάγνωσης μιας ιατρικής κατάστασης,
  γ) στην εκπαίδευση στην ιατρική διάγνωση και πράξη.
 • Συντονισμένη φροντίδα πρόληψης και διαχείρισης υγείας ηλικιωμένων.
 • Έξυπνα συστήματα για την ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού και τουρισμού υγείας στην Κρήτη.
 • Αξιοποίηση του «Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας» (ΑΗΦΥ), για τη σύνθεση και αποστολή προσωποποιημένων ειδοποιήσεων σχετικών με καθημερινή φροντίδα υγείας, φαρμακοληψία, προγραμματισμό και προετοιμασία ιατρικών εξετάσεων και χειρουργικών ή άλλου τύπου επεμβάσεων. Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων και απλών υπηρεσιών, για την προσθήκη νέου περιεχομένου στον ΑΗΦΥ από τους πολίτες, με εφαρμογή ελέγχων ορθότητας, πληρότητας και πλεονασμού πριν την οριστική ενημέρωση του φακέλου.

Πρόσθετες πληροφορίες για την 4η πρόκληση: Αξιοποίηση του «Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας» (ΑΗΦΥ)

Προτεινόμενες προτάσεις βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών 7ης ΔΥΠΕ

Σε ποιους απευθύνεται;

Η πρόσκληση για συμμετοχή στο Hackathon απευθύνεται σε ΜΜΕ, start-ups, σε δημόσιους υπαλλήλους αλλά και σε ομάδες που επιθυμούν να προσφέρουν καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες προτάσεις σχετικές με τις παραπάνω προκλήσεις. 

Ειδικότερα, αίτηση με προτεινόμενη λύση, μπορούν να υποβάλλουν:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις
 • Ομάδες δημοσίων υπαλλήλων
 • Ομάδες υπό ίδρυση εταιρειών
 • Ομάδες ερευνητών και φοιτητών
 • Ομάδες στελεχών εγκαθιδρυμένων εταιρειών

Τυχόν προτάσεις που θα κατατεθούν και δεν αντιστοιχούν σε κάποια από τις οριζόμενες προκλήσεις ή υποβάλλονται από ομάδες εκτός των παραπάνω κατηγοριών, θα αποκλείονται και δε θα αξιολογούνται.

Σημαντικές ημερομηνίες

15 Φεβ.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
4 Μαρ.
Ενημερωτική εκδήλωση

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, στις 17.00
(Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα Καστελλάκη)

Agenda - Live Streaming

7 Απρ.
Λήξη υποβολής αιτήσεων
Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενες ομάδες
10 Απρ.
Ανακοίνωση Συμμετοχών
Αξιολόγηση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων υποβληθεισών αιτήσεων συμμετοχής
20 & 21 Απρ.
Διεξαγωγή Hackathon

Διεξαγωγή Διαγωνισμού & Αξιολόγηση/ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 21 Απρ.

Agenda

Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι προτάσεις που θα συμμετέχουν στην τελική φάση, θα αξιολογηθούν από την επιτροπή του Hackathon, αποτελούμενη από εκπροσώπους των φορέων συνδιοργάνωσης. Οι προτεινόμενες λύσεις θα παρουσιαστούν από τους συμμετέχοντες τη δεύτερη μέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, παρουσία της επιτροπής αξιολόγησης.

 

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να βρίσκεται υπό προδιαγραφές που να επιτρέπουν την υιοθέτηση της σε επίπεδο επιχειρήσεων καθώς και σε περιβάλλοντα του Δημόσιου τομέα και θα εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ιδέα αποτυπωμένη σε επίπεδο Pitch Deck ή Business Model Canvas (BMC). 
 • Ελάχιστο βιώσιμο προϊόν (MVP).
 • Σχεδιασμένο πρωτότυπο (wireframe) ή mock-up.
 • Πρωτότυπο σε επίπεδο εφαρμογής (prototype) ή Proof of Concept.

Κριτήρια Αξιολόγησης

 • Χαρακτηριστικά ομάδας έργου (βαρύτητα 20%).
 • Επίπεδο ετοιμότητας/ωριμότητας (βαρύτητα 30%).
 • Συνάφεια και συμβατότητα με στόχους (βαρύτητα 20%).
 • Εφικτότητα υλοποίησης - λειτουργικότητα (βαρύτητα 30%)

Βραβεία

Χρηματικά βραβεία για τις πρώτες τρεις ομάδες

1η Ομάδα

3.500€

2η Ομάδα

1.800€

3η Ομάδα

700€

+

στους νικητές

παραχώρηση χρήσης της υπηρεσίας του Virtual Incubator (πακέτο premium) από το ΕΤΕΠ Κρήτης, για 6 μήνες

περισσότερα...

στους νικητές από την Αττική

παραχώρηση χρήσης των υπηρεσιών της Θερμοκοιτίδας/Επιταχυντή νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του Ε.Β.Ε.Α, για 6 μήνες

περισσότερα...

σε ένα νικητή

παροχή δωρεάν συνδρομής στο Hellenic Digital Health Cluster (HDHC) για 1 έτος

περισσότερα...

Περαιτέρω οφέλη για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

Όλες οι ομάδες που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο Hackathon θα έχουν πρόσβαση στις  υπηρεσίες των Κόμβων smartHEALTH και GR digiGOV-innoHUB.

Ειδικότερα, μέσα από τον Κόμβο SmartHEALTH παρέχονται οι εξής υπηρεσίες υποστήριξης:

 • Δοκιμή πριν την επένδυση (π.χ. υπολογιστικές προσεγγίσεις για ασφάλεια φαρμάκων, ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε υπηρεσίες υγείας).
 • Δεξιότητες και εκπαίδευση (π.χ. θεμελιώδης εκπαίδευση στελεχών στην τεχνητή νοημοσύνη).
 • Υποστήριξη στη χρηματοδότηση (π.χ. support to funding – coaching and mentoring, υπηρεσίες επιτάχυνσης και επώασης ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων).
 • Δικτύωση (π.χ. υπηρεσίες signposting πληροφόρηση για εκδηλώσεις).
 

Αντίστοιχα, μέσα από τον Κόμβο GR digiGOV-innoHUB παρέχονται οι εξής υπηρεσίες υποστήριξης: 

 • Αξιολόγηση Ψηφιακής Ωριμότητας (Digital Maturity Assessment).
 • Δοκιμή πριν την επένδυση/ανάπτυξη (MVP design, TRL 5 validation, TRL 7 development, Design Mid-scale pilot, MVP testing).
 • Πρόσβαση σε υποδομές (π.χ. πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης/Μηχανικής Μάθησης, κεντρικές μονάδες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων).
 • Δεξιότητες (π.χ. Ακαδημία DigiGov: πρόσβαση σε ανοιχτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα, miniMBA).
 • Υποστήριξη επενδύσεων (π.χ. DigiGOV Agora).
 • Δικτύωση και διεθνοποίηση (π.χ. δράσεις επίδειξης-pitching).
 

Μέσω της Θερμοκοιτίδας/Επιταχυντή νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του Ε.Β.Ε.Α θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες υποστήριξης μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε όσες ομάδες επιλεχθούν να συμμετέχουν:

 • Φιλοξενία/Στέγαση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που προάγουν την επιχειρηματικότητα και τις συνεργίες μεταξύ των φιλοξενούμενων σχημάτων, 
 •  Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων επιχειρηματικότητας (όπως ενδεικτικά ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, κ.ά.),
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/ κατάρτισης,
 • Ενέργειες δικτύωσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικότητας της χώρας, για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων,
 • Συντονισμό και εσωτερική αξιολόγηση της πορείας των επιχειρηματικών ομάδων, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τους και την απρόσκοπτη επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.  

Επικοινωνία

Διοργάνωση

ibo
ite
stepc
uoc
thea
smarthealth
digi-gov
elevate_greece

Υπό την Αιγίδα