Τεχνική Καινοτομία (technical innovation)

Η τεχνική καινοτομία αναφέρεται σε προϊόντα, υπηρεσίες, και τεχνολογίες παραγωγής, ενώ σχετίζεται άμεσα με τις βασικές δραστηριότητες του οργανισμού .