Συμβόλαια Συνεργασίας – Υπεργολαβία Παραγωγής

Πρόκειται για την πιο απλή μορφή στρατηγικής συμμαχίας, όπου μια εταιρεία αναθέτει (βάσει συμβολαίου) σε μιαν άλλη, την εκπόνηση έργου πάνω σε συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο που έχει προσδιορίσει η πρώτη.