Στρατηγική Εξόρυξης (Prospector Strategy)

Αναφέρεται σε μια επιχείρηση που είναι πρωτοπόρα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, των προϊόντων και την εμπορευματοποίησή τους, ακόμη και αν ένα προϊόν δεν οδηγήσει σε κέρδη. Γενικός στόχος τους είναι να είναι η πρώτη στην αγορά με κάποια συγκεκριμένη καινοτομία.