Μονόκερος (unicorn)

«Μονόκερος» (unicorn) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στον χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals) για να περιγράψει μια ιδιωτική εταιρεία startup με αξία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Άλλη μια κατηγορία είναι οι decacorns δηλαδή των startups με αποτίμηση άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.