Κατασκευή Πρωτοτύπου (Prototyping)

Η γρήγορη ανάπτυξη μοντέλων ή πρωτοτύπων μπορεί να ελαττώσει κατά πολύ το κόστος της ανάπτυξης και τον αναπτυξιακό κύκλο του προϊόντος. Η ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων ή πρωτοτύπων γίνεται συνήθως από τεχνολόγους, εφόσον η ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων έχει ως βάση τεχνολογικές αλλαγές ή βελτιώσεις, οι οποίοι αδιαφορούν συνήθως για το κόστος μιας τέτοιας ανάπτυξης (το κόστος μίας τέτοιας ανάπτυξης οφείλεται στο κόστος των υλικών, επιπλέον προσωπικού, εκπαίδευσης του και αλλαγής συστημάτων).