Καινοτομία μάρκετινγκ (marketing innovation)

Η Καινοτομία μάρκετινγκ αποτελεί τύπο καινοτομίας που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη έκδοση του Εγχειριδίου του Όσλο, που τώρα εντάσσεται στην καινοτομία επιχειρησιακής διαδικασίας, εκτός από τις καινοτομίες στη σχεδίαση προϊόντος που περιλαμβάνονται στην καινοτομία προϊόντος.