Ηγετική Στρατηγική (Leader Strategy)

Αναφέρεται σε μια επιχείρηση που είναι κυρίαρχη στην ανάπτυξη τεχνολογίας, προϊόντων, στην ανάπτυξη της αγοράς και την εμπορευματοποίηση, ακόμη και εάν ένα συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι επικερδές. Γενικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η επιχείρηση να είναι η πρώτη στην αγορά με οποιαδήποτε καινοτομία.