Γρήγορα Εναλλασσόμενη Αγορά (Rapidly changing market)

Ως γρήγορα εναλλασσόμενη αγορά ορίζεται αυτή στην οποία οι αλματώδεις αλλαγές στην τεχνολογία συνιστούν γρήγορες αλλαγές στην δομή της αγοράς, στις συνήθειες των καταναλωτών και στην συμπεριφορά των τελευταίων