Επιχειρηματικοί επιταχυντές (business accelerator )

Οι accelerators (επιταχυντές) έχουν στόχο να προσφέρουν συμπυκνωμένη γνώση και βοήθεια σε μια εταιρεία, η οποία δεν έχει απαραίτητα την ανάγκη να στεγαστεί σε έναν συγκεκριμένο χώρο, αλλά χρειάζεται τη σύνδεση με την αγορά. Μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες, οι ομάδες μαθαίνουν όσα θα μάθαιναν μέσα σε μερικά χρόνια. Στα προγράμματα επιτάχυνσης πολύ συχνά παρέχεται στις ομάδες και ένα ποσό χρηματοδότησης. Ωστόσο, η μεγαλύτερη προσφορά ενός accelerator είναι η πρόσβαση σε ένα μεγάλο δίκτυο μεντόρων, το οποίο αποτελείται από στελέχη εταιρειών, άλλους επιτυχημένους startuppers, επενδυτές, ειδικούς σε διάφορα αντικείμενα, καθηγητές κ.ά.

Οι business accelerators παρέχουν ευρεία γκάμα εργαλείων και υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρηματικών ομάδων με στόχο την επιτάχυνση της αναπτυξιακής τους πορείας.