Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) (patent)

Το Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) είναι ένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ένας δημόσιος τίτλος βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που δίνει στον κάτοχο του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της εφεύρεσής του για περιορισμένο αριθμό ετών.

Μια αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να αφορά μια εφεύρεση, δηλαδή μια νέα λύση ενός τεχνικού προβλήματος, η οποία πληροί τα κριτήρια της:

  • καινοτομίας: η λύση πρέπει να είναι καινοτομική
  • εφευρετικότητας: θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα μη προφανές στοιχείο ευρηματικότητας
  • βιομηχανικής εφαρμογής: πρέπει να επιδέχεται βιομηχανικής χρήσης.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται σε μια επιχείρηση, ένα άτομο ή ένα δημόσιο οργανισμό από ένα γραφείο ευρεσιτεχνίας. Ισχύει σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Στην Ελλάδα, ο αρμόδιος φορέας για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (http://www.obi.gr).