Χρηματοδότηση από το Πλήθος (Crowfunding)

Tο Crowdfunding, ή αλλιώς “χρηματοδότηση από το πλήθος”, αποτελεί έναν τρόπο χρηματοδότησης δημιουργικών ιδεών χάρη στην βοήθεια των χρηστών του διαδικτύου. Η κεντρική ιδέα βασίστηκε στο Crowdsourcing, το οποίο χρησιμοποιείται για την παράθεση ιδεών από το πλήθος. Το Crowdfunding συνιστά την ίδια σχεδόν έννοια, με τη διαφορά του ότι αντί οι χρήστες του διαδικτύου να βοηθούν με ιδέες, βοηθούν με χρήματα.