Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας 2024

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας 2024 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση  της κοινωνικής καινοτομίας για την παροχή λύσεων στις κοινωνικές προκλήσεις και την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ο διαγωνισμός αναζητά νέες επιχειρηματικές λύσεις που ανταποκρίνονται στα φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα, δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις, επιτρέπουν νέες συνεργασίες με καινοτόμο τρόπο και λύνουν συστημικές κοινωνικές προκλήσεις.

Ο φετινός διαγωνισμός στοχεύει :

 

 • να δώσει κίνητρα, να υποστηρίξει και να επιβραβεύσει τις κοινωνικές καινοτομίες που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης,
 • να ενθαρρύνει τα μοντέλα δημοκρατικής διακυβέρνησης σε διαδικτυακές υπηρεσίες, εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα,
 • να συνδέσει τους φορείς σε αναδυόμενες δημοκρατικές πρακτικές,
 • στην προώθηση της δημιουργίας και υιοθέτησης ψηφιακών κοινών αγαθών,
 • στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις δημοκρατικές αξίες στον εικονικό και ψηφιακό κόσμο,
 • στην οικοδόμηση κοινοτήτων βάσης,
 • στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών,
 • στην ανάπτυξη ψηφιακών οργανωτικών και επιχειρηματικών μοντέλων με γνώμονα τις δημοκρατικές αρχές,
 • στην υποστήριξη της ισότιμης πρόσβασης, των ανοικτών και κοινών τεχνολογιών.
 

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή από χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι :

 • Φυσικά Πρόσωπα,
 • Οργανισμοί (Κερδοσκοπικοί και μη),
 • Κοινωνικές Επιχειρήσεις,
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα,
 • Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί,
 • Φορείς από την Κοινωνία των Πολιτών
 

Ο διαγωνισμός θα υποστηρίξει άμεσα τις τρεις λύσεις που θα αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις.

      1st  € 75.000,

      2nd € 50.000,

      3rd € 25.000

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά δια μέσου της πλατφόρμας Funding & Tenders Portal, έως τις 11 Ιουνίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτω την πρόσκληση, καθώς και τον ακόλουθο σύνδεσμο

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Πρώτη θέση στο Διαγωνισμό EUSAIR POPRI Youth 2024, για την ομάδα φοιτητών «Trash Feaster Vessel» του Φυτωρίου Ιδεών της Περιφέρειας από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Primorski Tehnološki Park της Σλοβενίας, συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «EUSAIR

Ενημέρωση

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027)

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την Ειδική