ZEN AGRO – Βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού άρδευσης για τις καλλιέργειες

Η εταιρεία ZEN AGRO ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2018 με στόχο να συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας, με επίκεντρο την άρδευση  ακριβείας. Η γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται στην εφαρμογή των συντελεστών παραγωγής σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας τόσο χωρικά όσο και χρονικά. Εκτός από το διαχειριστή, η εταιρεία συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες και απασχολεί περιοδικά με εξειδικευμένο προσωπικό για τις ανάγκες της.     

Η Καινοτομία

Α. Βελτιστοποίηση  της  χρήσης του νερού άρδευσης για τις καλλιέργειες. 

Υπολογισμός των αναγκών  άρδευσης μιας καλλιέργειας σε πραγματικό χρόνο λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες, την πρόγνωση του καιρού, το είδος και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, τον τύπο και την υγρασία του εδάφους, τις καλλιεργητικές φροντίδες, το σύστημα άρδευσης, την ποιότητα και διαθεσιμότητα του νερού άρδευσης. Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (καύσωνας, παγετός, κλπ) υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση για λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας. Η πληροφορία στο χρήστη γίνεται με MS ή e-mail) ή API για αλληλεπίδραση με ελεγκτές άρδευσης ή έξυπνες ηλεκτροβάνες.

Β. AGROPORTAL: Διαδικτυακή πύλη για τον πρωτογενή τομέα.

Παρέχει κατηγοριοποιημένες αυτές τις πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους μετά από την εγγραφή τους να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες γεωργικού ενδιαφέροντος καθώς και το να παίρνουν εξειδικευμένη πληροφόρηση στο e-mail τους. Η πύλη θα παρέχει διασύνδεση με άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές με σχετικό περιεχόμενο. Η πλοήγηση στην πύλη θα μπορεί να γίνει από προσωπικούς υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ενημερωμένους φυλλομετρητές.

Zen-Irriware

Η εταιρεία ZEN AGRO ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2018 με στόχο να συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας, με επίκεντρο την άρδευση  ακριβείας. Η γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται στην εφαρμογή των συντελεστών παραγωγής σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας τόσο χωρικά όσο και χρονικά. Εκτός από το διαχειριστή, η εταιρεία συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες και απασχολεί περιοδικά με εξειδικευμένο προσωπικό για τις ανάγκες της.                       

                            

Σήμερα η εταιρεία είναι εταίρος στο πρόγραμμα PRIMA-RESCHEDULE και συντονιστής στο ΠΑΑ-AGRO WATER. Το σύστημα συμβουλευτικής άρδευσης  ZEN-IRRIWARE της εταιρείας υλοποιήθηκε σε έξι Ομάδες Παραγωγών στην Κρήτης και εφαρμόζεται σε πολλούς  ιδιωτικούς αγρούς συμβατικής ή βιολογικής καλλιέργεια σε όλη την χώρα. Επίσης έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) για τους κυριότερους εχθρούς και ασθένειες της ελιάς σε επτά αγροτικούς συνεταιρισμούς σε Κρήτη και Πελοπόννησο και μια διαδικτυακή πύλη για τον πρωτογενή τομέα (AGROPORTAL) στο Δήμο Κισάμου Κρήτης.

 

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει το λογισμικό άρδευσης ακριβείας Zen-Irriware που ήδη εφαρμόζεται από ομάδες παραγωγών αλλά και από μεμονωμένους παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα για διάφορες καλλιέργειες.

Το Zen-Irriware χρησιμοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες εισάγονται σε μια βάση δεδομένων:

 – τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα μιας περιοχής (αυτόματη λήψη μετεωρολογικών δεδομένων)

 – τα χαρακτηριστικά του εδάφους (μηχανική σύσταση)

 – το είδος και τα δεδομένα της καλλιέργειας (ηλικία, αποστάσεις φύτευσης κ.λπ.)

 – την υδατική κατάσταση του εδάφους και του φυτού      

 – την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού άρδευσης

 – τη μέθοδο-σύστημα άρδευσης (σταγόνες, μικροεκτοξευτήρες, κλπ)

 – την εδαφοκάλυψη

 

Το λογισμικό υπολογίζει τις ανάγκες σε νερό της καλλιέργειας κάθε αγροτεμαχίου σε πραγματικό χρόνο. Η ημερήσια εξατμισοδιαπνοή (ETc) της καλλιέργειας υπολογίζεται από τη σχέση  ETc = Kc x ETo, όπου ETo είναι η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (υπολογίζεται με την τροποποιημένη μέθοδο Penmann – Monteith) και Kc είναι ο συντελεστής καλλιέργειας, που ποικίλει ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης. Σε περιπτώσεις μειωμένης διαθεσιμότητας νερού στην περιοχή (ξηρά έτη) υπολογίζονται οι ανάγκες για τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας (ελλειμματική άρδευση). Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων και σύστημα συνδυάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για να υπολογίσει την βέλτιστη αρδευτική δόση. Ο χρόνος και η ποσότητα άρδευσης για κάθε αγροτεμάχιο επικοινωνείτε με τον παραγωγό με email ή SMS ή κατευθείαν με την ηλεκτροβάνα ή τον προγραμματιστή άρδευσης.

 

Το ολοκληρωμένο σύστημα Zen-Irriware επικεντρώνεται στην άρδευση ακριβείας με πολύ χαμηλό κόστος. Τα πλεονεκτήματα του είναι: α) η χρήση ανοικτών μετεωρολογικών και υδρολογικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές, β) αξιοποιεί δεδομένα από υφιστάμενους μετεωρολογικούς σταθμούς μειώνοντας το κόστος για τους αγρότες και δεν υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης εξοπλισμού σε κάθε αγρόκτημα, γ) οι συμβουλές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αγρότες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες (με SMS), δ) η χρήση API, για αλληλεπίδραση με εμπορικούς ελεγκτές άρδευσης ή βαλβίδες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες GSM και LoRa,  ε) το λογισμικό χρησιμοποιεί πρόγνωση καιρού για τη βελτιστοποίηση της άρδευσης και την προστασία της καλλιέργειας από ακραία καιρικά φαινόμενα (καύσωνες ή παγετό), στ) το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον MS Windows και να λειτουργήσει από τον σύμβουλο αγροτών σε περιπτώσεις ομάδων αγροτών, ζ) υπάρχει μια απλή διεπαφή ιστοσελίδας για ανατροφοδότηση και αλληλεπίδραση των αγροτών ειδικά για τους αγρότες που αρδεύουν χειροκίνητα

 

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μεμονωμένους αγρότες όσο και από ομάδες παραγωγών. Η ομάδα-στόχος είναι νέοι που είναι χρήστες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT)  και έτσι θα εκμεταλλευτούν ευκολότερα όλες τις δυνατότητες  που προσφέρει το λογισμικό Zen-Irriware, αλλά παραγωγοί χωρίς ψηφιακές δεξιότητες που χρησιμοποιούν τις συμβουλές λογισμικού από τη λειτουργία SMS..).

Η διαδικτυακή πύλη  περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1 – Χάρτης αγροτοδιατροφικού τομέα του δήμου ή του συνεταιρισμού.

2 – Κατάλογο με όλες τις επιχειρήσεις αγροτοδιατροφικού τομέα στο χάρτη.

3 – Ορθές γεωργικές πρακτικές για τις κυριότερες καλλιέργειες του δήμου ή συνεταιρισμού

4 – Εχθροί και ασθένειες των παραπάνω βασικών καλλιεργειών της περιοχής και πρακτικές αντιμετώπισης.

5 – Κλιματικά στοιχεία από δίκτυο Μ/Σ και συμβουλευτικό σύστημα άρδευσης.

6 – Ερημοποίηση, Προστασία περιβάλλοντος, Δασική προστασία.

7 – Ζωική παραγωγή – κτηνοτροφία, μελισσοκομία

8 – Πρόσβαση σε πληροφορίες  γεωργικού ενδιαφέροντος.

9 – Νέα – Εκδηλώσεις Δήμου, αγγελίες απασχόλησης, αγγελίες

 

Η Διαδικτυακή πύλη προσφέρει δυνατότητα εγγραφής χρήστη και καταχώρησης e-mail. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα λαμβάνουν στο e-mail τους πληροφορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, (π.χ. επικείμενη εμφάνιση ασθενειών, έντονα καιρικά φαινόμενα, πότε απαιτείται άρδευση, προκήρυξη χρηματοδότησης, προθεσμία υποβολής αιτήσεων κ.α.).

Αν έχετε κάποια ιστορία καινοτομίας για την ομάδα σας, την επιχείρησή σας ή το εργαστήριό σας για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στην ενότητα Innovation Stories του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το