Θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece)

Κατάσταση: Ενεργό

Η λειτουργία της θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece) είναι το αποτέλεσμα του προγραμματισμού του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) για την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική. Το Corallia (https://corallia.org/en/home-en/) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του ESA BIC Greece και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται στενά με την ESA.

Στόχος του ESA BIC Greece είναι να δημιουργήσει και να ενισχύσει την κοινότητα επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων που σχετίζονται με το διάστημα στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας για μια περίοδο 7 ετών 25 ελληνικών startups (incubatees).

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα πρέπει είτε να εκμεταλλευτούν τη διαστημική τεχνολογία σε μη διαστημικές αγορές (spin-off) είτε να γίνουν προμηθευτές στον διαστημικό τομέα (spin-in). Το ESA BIC Greece θα παρέχει υποστήριξη στις νεοσύστατες επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους και την τεχνολογία τους μέχρι να είναι έτοιμες να εγκαταλείψουν τη φάση της επώασης και να συνεχίσουν να λειτουργούν και να αναπτύσσονται χωρίς υποστήριξη από τη θερμοκοιτίδα.

Περίληψη

Το ESA BIC Greece προσφέρει 50.000 ευρώ σε μετρητά, πρόσβαση σε προνόμια ύψους πάνω από 100.000 ευρώ, τεχνική και επιχειρηματική υποστήριξη, εκπαίδευση, δικαίωμα χρήσης του λογότυπου ESA BIC, πρόσβαση σε γραφειακούς χώρους και υποδομές, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 70 υποστηρικτών.

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις υπό Σύσταση
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα (όχι άνω των πέντε ετών), και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν με άδεια εργασίας στην Ελλάδα με υποχρέωση ίδρυσης νομικής οντότητας στην Ελληνική επικράτεια.

Δείτε ακόμα...