Κατάσταση: Ενεργό

Μέσω του προγράμματος «Q-Equity» η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ) θα επενδύσει € 400 εκατ. σε νέα επενδυτικά σχήματα που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσω equity / quasi equity επενδύσεων σε επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Πρόκειται για ένα fund-of-funds που επενδύοντας σε επενδυτικά σχήματα, που θα ιδρυθούν ειδικά για το σκοπό αυτόν, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις υπάρχουσες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, ως ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του ελληνικού επιχειρείν.

 Τομείς Ενδιαφέροντος

Όλοι οι τομείς εκτός των εξαιρούμενων από την Πρόσκληση «Q-Εquity» τομέων της αγοράς.

Περίληψη

Μέσω του προγράμματος «Q-Equity» η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ) θα επενδύσει € 400 εκατ. σε νέα επενδυτικά σχήματα που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσω equity / quasi equity επενδύσεων σε επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης

Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις υπό Σύσταση
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να προβεί στη σύσταση και διαχείριση Επενδυτικού Σχήματος και για όσο διάστημα υπάρχουν διαθέσιμοι Πόροι.

Προϋπολογισμός Δράσης: 400 εκ. €

Δείτε ακόμα...