Πρόγραμμα έρευνας για το πράσινο υδρογόνο

Κατάσταση: Ανενεργό

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας για το «πράσινο υδρογόνο».

Το πρόγραμμα προβλέπει υποτροφίες για διεθνείς ερευνητικές επισκέψεις, πρακτική άσκηση και παραμονή ερευνητών στη Γερμανία, καθώς και τη χρηματοδότηση ομάδων εργασίας εμπειρογνωμόνων για τη βελτίωση της δικτύωσης μεταξύ επιστήμης και βιομηχανίας.

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας χρηματοδοτεί το πρόγραμμα με περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2025.

Το πράσινο υδρογόνο είναι ζωτικής σημασίας για την απανθρακοποίηση σε σημαντικούς τομείς, όπως οι βιομηχανίες χάλυβα και χημικών, η αεροπορία, η ναυτιλία και η διακίνηση βαρέων εμπορευμάτων. Αποτελούν επομένως βασικό στοιχείο του βιώσιμου μετασχηματισμού της Ευρώπης. Επιπλέον, η τεχνολογία υδρογόνου προσφέρει ποικίλες δυνατότητες για τη δημιουργία αξίας και μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό επιχειρηματικό τομέα για την ευρωπαϊκή εξαγωγική βιομηχανία. Με πρωτοβουλία της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη εντόπισαν τα πλέον πιεστικά ζητήματα έρευνας και καινοτομίας για το πράσινο υδρογόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνέταξαν μια Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας και Καινοτομίας (SRIA). https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/f9b12d1d-74ea-11ec-9136-01aa75ed71a1

Ως αποτέλεσμα αυτής της Στρατηγικής, η γερμανική κυβέρνηση χρηματοδοτεί το ανωτέρω πρόγραμμα υποτροφιών για να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία των ερευνητών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) και παράλληλα να προσελκύσει το ενδιαφέρον νέων επιστημόνων στη θεματική του πράσινου υδρογόνου.

Περίληψη

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας για το «πράσινο υδρογόνο».

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Ερευνητικά Εργαστήρια, Ερευνητές, Πανεπιστήμια

Δείτε ακόμα...