Κατάσταση: Ενεργό

Μέσω του προγράμματος «InnovateNow» η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ) θα επενδύσει €100 εκατ. σε νέα επενδυτικά σχήματα, στοχεύοντας στην ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Τα επενδυτικά σχήματα στα οποία θα συμμετέχει η ΕΑΤΕ και θα ιδρυθούν ειδικά για το σκοπό αυτόν, θα επενδύουν μέσω equity / quasi equity εργαλείων, σε επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης, διαθέτουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και δραστηριοποιούνται σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας.

Πληροφορική, βιοτεχνολογία, μικροηλεκτρονική, IoT, On-demand availability of computer system resources, cognitive computing, ρομποτικές εφαρμογές, τεχνητή νοημοσύνη, νανοτεχνολογία, genomics, cyberspace, big data analysis κ.λπ.

Περίληψη

Μέσω του προγράμματος «InnovateNow» η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ) θα επενδύσει €100 εκατ. σε νέα επενδυτικά σχήματα, στοχεύοντας στην ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Τα επενδυτικά σχήματα στα οποία θα συμμετέχει η ΕΑΤΕ και θα ιδρυθούν ειδικά για το σκοπό αυτόν, θα επενδύουν μέσω equity / quasi equity εργαλείων, σε επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης, διαθέτουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και δραστηριοποιούνται σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας.

Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις Υπό Σύσταση
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να προβεί στη σύσταση και διαχείριση Επενδυτικού Σχήματος (Venture Capital Fund) που θα ιδρυθεί ειδικά για το σκοπό αυτόν, και για όσο διάστημα υπάρχουν διαθέσιμοι Πόροι.

Προϋπολογισμός Δράσης: € 100.000.000

Δείτε ακόμα...