Ενίσχυση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων και Βιομηχανιών της Ευρώπης (CCSI)

Κατάσταση: Ανενεργό

Μετασχηματισμός των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων και Βιομηχανιών της Ευρώπης με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Transforming Europe’s Cultural and Creative Sectors and Industries with the European Institute of Innovation & Technology)

Tο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation & Technology-EIT) ανοίγει Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων  για τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής σχέσης βιώσιμης καινοτομίας για την ενίσχυση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων και Βιομηχανιών της Ευρώπης (CCSI).

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προσκαλεί κοινοπραξίες οργανισμών και βιομηχανιών CCSI και τομεακών ηγετών που φέρνουν σε επαφή την εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις για να υποβάλουν το όραμα και τη στρατηγική τους για το EIT τομέας Πολιτισμός και Δημιουργικότητα (EIT Culture & Creativity), τη νέα Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Community-KIC) που θα οδηγήσει την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων και Βιομηχανιών (CCSI) της Ευρώπης. Με τη δυνατότητα μόχλευσης περισσότερων κεφαλαίων από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, διατίθενται περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Horizon Europe για δύο νέες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας του EIT (EIT KICs) που θα δρομολογηθούν κατά την περίοδο χρηματοδότησης της ΕΕ 2021-2027.

Καλύπτοντας ολόκληρο το ταξίδι καινοτομίας, από φοιτητή σε επιχειρηματία, από ιδέα σε προϊόν και εργαστήριο σε αγορά, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας κατάφερε να εκπαιδεύσει περισσότερους από 100.000 φοιτητές, να λανσάρει 1.400 προϊόντα στην αγορά και να υποστηρίξει 3.800 νέες επιχειρήσεις που έχουν άντλησε 3,9 δισ. ευρώ σε εξωτερικά κεφάλαια. Μέσω του αποδεδειγμένου μοντέλου καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας, έχουν ήδη δημιουργηθεί οκτώ Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) και τώρα το Ινστιτούτο προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγκρότηση της ένατης KIC του, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα του EIT. Η νέα συνεργασία θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της ανάκαμψης των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων και Βιομηχανιών (CCSI) και θα ξεκλειδώσει αναξιοποίητες οικονομικές ευκαιρίες σε δημιουργικούς τομείς όπως η αρχιτεκτονική, η πολιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο, η μόδα, ο κινηματογράφος, η μουσική, οι εκδόσεις, οι τέχνες του θεάματος και τα βιντεοπαιχνίδια. Μέσα από επιτυχημένες καινοτομίες και συνεισφορές από τρίτα μέρη, η συνεργασία αναμένεται να γίνει οικονομικά βιώσιμη και μετά από την περίοδο χρηματοδότησης από το EIT.

Περίληψη

Μετασχηματισμός των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων και Βιομηχανιών της Ευρώπης με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Transforming Europe’s Cultural and Creative Sectors and Industries with the European Institute of Innovation & Technology)

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ερευνητές, Φοιτητές, Δημόσιες Αρχές, Πανεπιστήμια
Προϋπολογισμός Δράσης: λεπτομέρειες στην πρόσκληση

Δείτε ακόμα...