«Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

Κατάσταση: Προδημοσίευση
Περίληψη

Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών νέων ή και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής την ενίσχυση της απασχόλησης.

Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις υπό Σύσταση
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση :

Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο του Ν.4430/2016 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο με πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ, Πρόγραμμα «Κρήτη» και
Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο οι οποίοι θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για υφιστάμενη θέση απασχόλησης (* Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί μέχρι δύο θέσεις εργασίας, μία (1) υφιστάμενη και μία (1) νέα ή δύο (2) νέες).,
Μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για νέα θέση απασχόλησης (* Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί μέχρι δύο θέσεις εργασίας, μία (1) υφιστάμενη και μία (1) νέα ή δύο (2) νέες) ανέργου εγγεγραμμένου στη ΔΥΠΑ πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης,
Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, προβολή, δικτύωση κ.α.) οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 40% του επιλέξιμου μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους.

Προϋπολογισμός Δράσης: 2.000.000 €

Δείτε ακόμα...