Πρόγραμμα Star Venture – Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Κατάσταση: Ανενεργό

Η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) παρέχει τεχνογνωσία και καθοδήγηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). (https://www.ebrd.com/greece.html) Η EBRD όχι μόνο χρηματοδοτεί άμεσα και έμμεσα 1,24 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 200.000 ΜΜΕ ετησίως, αλλά επίσης συμβουλεύει άμεσα περισσότερες από 2.400 μικρές επιχειρήσεις ετησίως. Η Τράπεζα έχει αρχίσει να επενδύει σε μια σειρά νέων ταμείων επιχειρηματικού κεφαλαίου στις περιφέρειες και να κινητοποιεί τεχνογνωσία, μέσω του προγράμματος Star Venture (https://www.ebrd.com/starventure/start-ups).

Η EBRD μέσω του προγράμματος Star Venture, στοχεύει στον εντοπισμό υψηλού δυναμικού, καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και στην κινητοποίηση παγκόσμιων εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσει αυτές τις νεοεμφανιζόμενες εταιρείες να αναπτυχθούν γρήγορα.

Το πρόγραμμα Star Venture αξιοποιεί ένα αποκλειστικό δίκτυο μεντόρων και συμβούλων για τη διοχέτευση μιας ολόκληρης σειράς εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και βέλτιστων πρακτικών του κλάδου σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ υποστηρίζει επίσης τους επιταχυντές προκειμένου να ωφεληθεί το ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Οι συμβουλευτικές  υπηρεσίες της EBRD καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής, του επιχειρηματικού σχεδιασμού, των οικονομικών, των λειτουργιών, της οργάνωσης, του μάρκετινγκ και των πωλήσεων μεταξύ άλλων.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν στο πρόγραμμα Star Venture της EBRD θα ενταχθούν σε ένα εντατικό και προσαρμοσμένο πρόγραμμα υποστήριξης 18 μηνών βασισμένο στην εμπειρία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εργαστήρια επιχειρησιακής διάγνωσης
  • Εξατομικευμένα συμβουλευτικά έργα (επιδότηση από την EBRD, έως €40,000 ανά εταιρεία)
  • Διαδικτυακές/προσωπικές συνεδρίες καθοδήγησης
  • Παγκόσμια δίκτυα επιχειρηματικών εταίρων
  • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Δικαιούχοι

  • ετήσιο τζίρο έως 1 εκατομμύριο ευρώ
  • λειτουργία επιχείρησης στην Ελλάδα για λιγότερο από 5 χρόνια
  • Έχουν ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο, βασισμένο στην τεχνολογία
  • Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης εμπίπτουν σε οποιονδήποτε επιχειρηματικό τομέα εκτός από: στρατιωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, τυχερά παιχνίδια, καπνός, αλκοολούχα ποτά

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Ιουνίου 2022

Υποβολή αίτησης https://airtable.com/shrr7pCZ9cZt3E6Jq

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα https://www.ebrd.com/starventure/start-ups

Περίληψη

Η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) παρέχει τεχνογνωσία και καθοδήγηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η EBRD όχι μόνο χρηματοδοτεί άμεσα και έμμεσα 1,24 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 200.000 ΜΜΕ ετησίως, αλλά επίσης συμβουλεύει άμεσα περισσότερες από 2.400 μικρές επιχειρήσεις ετησίως.

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Γνώση - Έρευνα, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Eτήσιος τζίρος έως 1 εκατομμύριο ευρώ
Λειτουργία επιχείρησης στην Ελλάδα για λιγότερο από 5 χρόνια
Να έχουν ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο, βασισμένο στην τεχνολογία
Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης εμπίπτουν σε οποιονδήποτε επιχειρηματικό τομέα εκτός από: στρατιωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, τυχερά παιχνίδια, καπνός, αλκοολούχα ποτά

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της EBRD καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής, του επιχειρηματικού σχεδιασμού, των οικονομικών, των λειτουργιών, της οργάνωσης, του μάρκετινγκ και των πωλήσεων μεταξύ άλλων.

Προϋπολογισμός Δράσης: 1,24 δισ

Δείτε ακόμα...