Κατάσταση: Ανενεργό

Το EIT Health ιδρύθηκε το 2015 ως «κοινότητα γνώσης και καινοτομίας» (KIC) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Το EIT αποτελείται από διάφορες κοινότητες καθεμία από τις οποίες επικεντρώνεται σε διαφορετικό τομέα ή τομέα καινοτομίας . Εν προκειμένω, το πρόγραμμα “Attract2Invest”, από το EIT Health, έχει  σκοπό να υποστηρίξει επιχειρήσεις από τον τομέα της υγείας σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν υποστήριξη όχι μόνο για να βρουν χρηματοδότηση σποράς (seed) ή Α’ Γύρου (series A), αλλά και για να διαχειριστούν τις μακροπρόθεσμες σχέσεις τους με επενδυτές με αποτελεσματικό τρόπο.

Οι 20 κορυφαίες επιχειρήσεις θα λάβουν:

  • 25.000 επενδυτικό κεφάλαιο,
  • συμμετοχή στο Fundraising Bootcamp που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023,
  • συναντήσεις με έμπειρους επενδυτές και συμβούλους
  • συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης από ομότιμους (peer-to-peer learning)
  • mentoring
  • χρηματικά έπαθλα αξίας €20.000, €15.000, €10.000 για τις 3 κορυφαίες νεοφυείς επιχειρήσεις του προγράμματος.
Περίληψη

Το EIT Health ιδρύθηκε το 2015 ως «κοινότητα γνώσης και καινοτομίας» (KIC) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Το EIT αποτελείται από διάφορες κοινότητες καθεμία από τις οποίες επικεντρώνεται σε διαφορετικό τομέα ή τομέα καινοτομίας . Εν προκειμένω, το πρόγραμμα “Attract2Invest”, από το EIT Health, έχει σκοπό να υποστηρίξει επιχειρήσεις από τον τομέα της υγείας σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν υποστήριξη όχι μόνο για να βρουν χρηματοδότηση σποράς (seed) ή Α’ Γύρου (series A), αλλά και για να διαχειριστούν τις μακροπρόθεσμες σχέσεις τους με επενδυτές με αποτελεσματικό τρόπο.

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Υγεία - Ευεξία
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και σε τεχνοβλαστούς που διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Να διαθέτουν ένα τελικό προϊόν η μια πρωτότυπη ιδέα σε τουλάχιστον μία αγορά της Ε.Ε.
• Να έχουν ένα κερδοφόρο προϊόν/υπηρεσία σε μία Ευρωπαϊκή αγορά για τουλάχιστον 6 μήνες και η εταιρεία να έχει την πρόθεση να ξεκινήσει έναν κύκλο επένδυσης Seed ή Series A, το αργότερο το 2024
• Να είναι εγγεγραμμένοι, ως νομική οντότητα, σε χώρες της Κεντρικής-Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης : Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Τουρκία.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι 20 κορυφαίες επιχειρήσεις θα λάβουν:
• 25.000 επενδυτικό κεφάλαιο,
• συμμετοχή στο Fundraising Bootcamp που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023,
• συναντήσεις με έμπειρους επενδυτές και συμβούλους
• συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης από ομότιμους (peer-to-peer learning)
• mentoring
• χρηματικά έπαθλα αξίας €20.000, €15.000, €10.000 για τις 3 κορυφαίες νεοφυείς επιχειρήσεις του προγράμματος.

Δείτε ακόμα...