Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Κέντρο Μελετών της Ποιότητας Αέρα και της Κλιματικής Αλλαγής
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Υγεία - Βιοτεχνολογία - Ιατρική
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
The C-STACC Mobile Lab is equipped with a number of monitors for gas-phase (CO, NO, NO2, O3, SO2, VOCs using a PTR-MS) and particle-phase pollutants (size and mass/composition distribution) and their properties (scattering, absorption, volatility).