Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)