Καινοτόμα δομικά υλικά καθαρίζουν τον αέρα από ρύπους και μικρόβια από την PCNano Materials

H εταιρία PCN Materials ΙΚΕ ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 ως τεχνοβλαστός του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο Ηράκλειο Κρήτης. Δραστηριότητα της εταιρίας είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας καινοτόμων φωτοκαταλυτικών προϊόντων, που αποδομούν αέριους και υγρούς ρύπους αλλά και αερόβια παθογόνα. Στόχος μας, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Περιγραφή προϊόντων και η εφαρμογή καινοτομίας

Αξιοποιώντας τον ηλιακό ή/και τεχνητό φωτισμό σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους αντίστοιχα, τα προϊόντα της “PCN Materials” αποδείχθηκαν αποτελεσματικά στην διαδικασία αποδόμησης ανόργανων ενώσεων όπως οξειδίων του αζώτου (NOx) αλλά και οργανικών ενώσεων όπως τα VOCs (Volatile Organic Compounds) και επιβλαβών ενώσεων τύπου BTΧ, ( Βενζόλιο, Τολουόλιο και Ξυλένιο). Την άριστη συμπεριφορά των υλικών επιβεβαιώνουν έλεγχοι από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών «Δημόκριτος», του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ISPRA της Ιταλίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών των υλικών από πιστοποιημένα εργαστήρια στην Ιρλανδία και Κίνα, αποδείχθηκε η αποτελεσματική τους απόδοση στην εξάλειψη πληθώρας Gram+ και Gram- βακτηρίων , όπως το E-Coli, ο Σταφυλόκοκκος, η Πνευμονία και η Ψευδομονάδα αλλά και ανθεκτικών ιών όπως ο ΜS2 και Lentivirus, με συνέπεια την συμβολή των προϊόντων της εταιρίας στην καταπολέμηση των ενδο-νοσοκομειακών και αερόβια μεταδιδόμενων λοιμώξεων όπως αυτών της πρόσφατης πανδημίας COVID-19.

Συνδυαστικά, στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας η εταιρία ανέπτυξε μια σειρά υλικών υψηλής τεχνολογίας, με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντίστοιχων υλικών δόμησης στην αγορά. Τα προαναφερθέντα υλικά παράγονται στη μορφή σκόνης ή υγρού διαλύματος (spray) και έχουν την ιδιότητα ενσωμάτωσης σε υλικά εσωτερικής και εξωτερικής χρήσεως , όπως επιχρίσματα/ μπογιές και τσιμεντοειδή προϊόντα (π.χ. πλάκες πεζοδρομίων), ή επικάλυψης επιφανειών δομημένων από πλαστικό (ΡΡ), χαρτί, γυαλί και ύφασμα. Το εύρος της αποτελεσματικότητας της απορρυπαντικής και απολυμαντικής ικανότητας των προϊόντων αποτυπώνεται ενδεικτικά σε δύο έργα μεγάλης κλίμακας, στα οποία χρησιμοποιήθηκε επίχρισμα/μπογιά που περιείχε ως πρόσθετο το φωτοκαταλυτικό προϊόν της “PCN Materials”. Συγκεκριμένα, τέτοιου είδους υλικά εφαρμόστηκαν στην κατασκευή οδικής σήραγγας 400 μέτρων στη σήραγγα Σταλίδας, στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης (2014)  και στην Ιατρική Μονάδα του Στρατοπέδου εκπαίδευσης Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού  (ΣΕΑΠ) στο Ηράκλειο της Κρήτης (2017), σε συνεργασία με   το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Προϊόντα της PCN Materials

H PCN Materials

Με εφόδια την επιστημονική γνώση και υπερδεκαετή ερευνητική εμπειρία, η εταιρία αξιοποιεί πατέντες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, στις εγκαταστάσεις του οποίου έγινε η αρχική έρευνα και ανάπτυξη των καινοτόμων υλικών. Από την ίδρυση της εταιρίας όμως, οι εγκαταστάσεις της μεταφέρθηκαν στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου, Ν. Ηρακλείου, όπου πλέον πραγματοποιείται η παραγωγή, αλλά και συνεχίζεται η ερευνητική δραστηριότητα πάνω σε συναφή υλικά. Σήμερα, η PCN Materials προχωράει δυναμικά ως η μοναδική εταιρία στην Ελληνική αγορά στην παραγωγή και χρήση καινοτόμων φωτοκαταλυτικών υλικών, με δυνατότητα εφαρμογής ως πρόσθετα δομικών υλικών για βιομηχανική και οικιακή χρήση.

Η ίδρυση της εταιρίας πραγματοποιήθηκε με αρχική χρηματοδότηση  από την εταιρία υψηλού επιχειρηματικού κίνδυνου (Venture Capital) “Big Pi”. Οι δύο ιδρυτές της, Καθ. Γιώργος Κυριακίδης και Δρ. Βασίλης Μπίνας, έχουν τη στήριξη του ιδρύματος (ΙΤΕ) το οποίο ως μέτοχός στηρίζει με συνεχείς προσπάθειες των ίδιων και της ομάδας τους στο ΙΤΕ  τα ερευνητικά και επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας. Απώτερος  στόχος είναι η πρωτοβουλία αυτή να στεφθεί με επιτυχία συμβάλλοντας καταλυτικά στο τεράστιο κοινωνικό  και περιβαλλοντολογικό πρόβλημα της «κακής ποιότητας» του αέρα κυρίως σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και καταπολεμώντας φαινόμενα όπως της πρόσφατης πανδημίας του “COVID-19” με περιορισμό της  διάδοσης αερόβιων παθογόνων σε κλειστούς χώρους και χώρους υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας, σχολεία, κ.ά.  Τα προιόντα της εταιρίας έχουν αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, στην μείωση της ενεργειακής επιβάρυνσής κτιριακών υποδομών, την μείωση Λοιμώξεων του Ανώτερου Αναπνευστικού Συστήματος αλλά και την βελτίωση της απόδοσης εργασίας και ευεξίας σε εργασιακούς χώρους.

Προκλήσεις που αντιμετωπίσθηκαν για την ανάπτυξη της καινοτομίας

Η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε κατά την πολυετή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ΙΤΕ, αποτελούσε ένα μεγάλο στόχο των δύο ιδρυτών. Προηγήθηκαν πολλές προσπάθειες προτού αυτό το όνειρο ξεκινήσει να υλοποιείται. Αυτό επιτεύχθηκε την ίδρυση της εταιρίας και τη μετάβαση από το χώρο της έρευνας και του εργαστηρίου σε βιομηχανική κλίμακα και παραγωγή. Κατά το εγχείρημα της μετάβασης προέκυψαν πολλές προκλήσεις. Μία σημαντική πρόκληση, ήταν η πανδημία, που ακολούθησε λίγους μήνες μετά την ίδρυση της “PCN Materials”. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργία διακόπηκε για κάποιο διάστημα, υπήρξαν καθυστερήσεις σε παραλαβή κρίσιμου εξοπλισμού και χάθηκε αρκετός χρόνος. Κυριότερη όμως πρόκληση  αποτέλεσε η προσαρμογή της σύνθεσης του υλικού από εργαστηριακή σε μια παραγωγική διαδικασία μεγάλης κλίμακας. Εντούτοις, όλα τα ζητήματα αυτά διερευνήθηκαν, αντιμετωπίστηκαν με επιμονή και τελικά οδήγησαν σε επιτυχή αποτελέσματα με παραγγελίες και εφαρμογή σε εργολαβίες και κατασκευές μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα.

 

Επόμενα βήματα-Στόχοι-Επιδιώξεις

Αποστολή της PCN Materials αποτελεί η επέκταση της επαγγελματικής της δραστηριότητας στην αγορά του τομέα των πρόσθετων δομικών υλικών με αντιρρυπαντικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Είναι γεγονός ότι τα φωτοκαταλυτικά υλικά δεν είναι ευρέως γνωστά στην Ελλάδα, και η “PCN Materials” είναι η πρώτη εταιρία που επιχειρεί να τα συστήσει στην ελληνική αγορά, προσφέροντας τροποποιημένα υλικά αποτελεσματικά ενεργά  τόσο με ηλιακό φως οσο και τεχνητό φως εσωτερικού χώρου. Η δημιουργία μιας αγοράς για αυτά τα καινοτόμα προϊόντα θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα στην επιτυχία της εταιρίας.  Η “PCN Materials” προχωράει με υπευθυνότητα και προσήλωση, στην ανάπτυξη και παραγωγή μιας αλυσίδας καινοτόμων φωτοκαταλυτικών προϊόντων που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής, την υγιεινή, την βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία. Η εταιρία φιλοδοξεί να συμβάλει αποτελεσματικά, σε κάθε βήμα επιστημονικής και επιχειρηματικής προσπάθειας, για την ενίσχυση και προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ανώπολης Ηρακλείου
Τούνελ σταλίδας που βάφτηκε με χρώμα που περιέχει το φωτοκαταλυτικό υλικό το 2014.
Η Ομάδα
Καθ. Γιώργος Κυριακίδης
Δρ. Βασίλης Μπίνας

Αν έχετε κάποια ιστορία καινοτομίας για την ομάδα σας, την επιχείρησή σας ή το εργαστήριό σας για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στην ενότητα Innovation Stories του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το