Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης InnoDays 2022

Παρακαλούμε όπως αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας, για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου που αφορά στην αξιολόγηση του Τριήμερου Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays 2022

Γενικά Στοιχεία

Αξιολόγηση InnoDays 2022

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης

Σημ.: Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, για στατιστική ανάλυση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την βελτίωση των δράσεών του.