ImmunoREC – Τεχνολογία εξατομικευμένων εμφυτεύσιμων εμβολίων

Η ImmunoRec είναι μια spin-off εταιρεία του Πανεπιστημίου Κρήτης με αρχικό στόχο την υλοποίηση της κλινικής μελέτης φάσης Ι για εξατομικευμένη θεραπεία κατά του καρκίνου (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΟΒΙ 20190100297). Η νέα τεχνολογία χαρακτηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ως ανοσοθεραπεία κατά του καρκίνου με δραστική ουσία αυτόλογα μακροφάγα, προενεργοποιημένα έναντι αυτόλογων καρκινικών αντιγόνων, προσροφημένα σε επιφάνεια πυριτίου και εντάσσεται στην κατηγορία συνδυασμένων φαρμακευτικών προϊόντων προηγμένης θεραπείας.

Η ImmunoRec είναι αποτέλεσμα 10ετούς εργαστηριακής έρευνας και συνεργασίας του Εργαστηρίου Ανοσολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Εργαστήριο Μικρο-νανο-δόμησης υλικών με υπερβραχείς παλμούς λέιζερ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Σε μια από αυτές τις συναντήσεις των επιστημονικών αναζητήσεων, το 2009, οι άνθρωποι του εργαστηρίου Ανοσολογίας κατέθεταν τους προβληματισμούς τους για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, ενώ οι άνθρωποι του εργαστηρίου Μικρο- νανο-δόμησης υλικών εξηγώντας τις δυνατότητές τους, αναζητούσαν κάποια εφαρμογή των βιομιμητικών υλικών που δημιουργούσαν. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα των «εξατομικευμένων εμφυτεύσιμων εμβολίων».

Η Καινοτομία

Η αρχική ιδέα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου βασίστηκε στην απομόνωση ή/και γενετική τροποποίηση αυτόλογων Τ κυττάρων που ήταν ειδικά για τους αντιγονικούς επιτόπους ενός όγκου, και απετέλεσε μια ενθαρρυντική προσπάθεια για την καταπολέμηση των εγγενώς καρκινικών κυττάρων. Τέτοιες κυτταρικές θεραπείες (adaptive cell transfer, ACT) περιλαμβάνουν τη χρήση λεμφοκυττάρων που διεισδύουν σε όγκους (tumor infiltrating lymphocytes, TILs), καθώς και γενετικά τροποποιημένα Τ κυττάρων ασθενών ώστε να εκφράζουν συγκεκριμένους υποδοχείς Τ κυττάρων (T cell receptors, TCRs) ή θραύσματα συνθετικών αντισωμάτων που αναγνωρίζουν καρκινικούς επιτόπους και συνδέονται με διάφορα συνδιεγερτικά μόρια της κυτταρικής επιφάνειας, γνωστά ως χιμαιρικοί υποδοχείς αντισωμάτων (chimeric antibody receptors CARs).

ImmunoREC

 “Τεχνολογία εξατομικευμένων εμφυτεύσιμων εμβολίων: αποτελεσματικότητα και ασφάλεια” στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας 2021 με θέμα «Η Ανοσολογική έρευνα στη μάχη κατά της πανδημίας COVID-19»

Η ImmunoRec είναι μια spin-off εταιρεία του Πανεπιστημίου Κρήτης με αρχικό στόχο την υλοποίηση της κλινικής μελέτης φάσης Ι για εξατομικευμένη θεραπεία κατά του καρκίνου (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΟΒΙ 20190100297). Η νέα τεχνολογία χαρακτηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ως ανοσοθεραπεία κατά του καρκίνου με δραστική ουσία αυτόλογα μακροφάγα, προενεργοποιημένα έναντι αυτόλογων καρκινικών αντιγόνων, προσροφημένα σε επιφάνεια πυριτίου και εντάσσεται στην κατηγορία συνδυασμένων φαρμακευτικών προϊόντων προηγμένης θεραπείας. Ο μελλοντικός στόχος της εταιρείας είναι η εδραίωσή της ως «Κέντρο Εξωσωματικής Ανοσοποίησης-ΚΕΑ» στο οποίο οι ασθενείς θα λαμβάνουν το εξατομικευμένο, ενεργοποιημένο εμφύτευμα αυτόλογων ογκο-αντιγόνων και στη συνέχεια θα παρακολουθούνται σε συνεργασία με τους ογκολόγους τους. Χωρίς παρενέργειες, Χωρίς να χρειαστεί να σταματήσουν άλλες θεραπείες.

 

Σκοπός της ImmunoRec Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που προήλθαν από ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα ή μη και εκτελέστηκαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης  και του υπ’ αριθμόν 1009868 κατοχυρωμένου στον ΟΒΙ διπλώματος ευρεσιτεχνίας αναφορικά με την εφαρμογή εμφυτεύματος κατά του καρκίνου και ειδικότερα:

α) Η διεξαγωγή βασικής, εφαρμοσμένης και κλινικής έρευνας στους τομείς Υγείας : Η προτεινόμενη εφαρμογή αναφέρεται στην εμφύτευση στερεού υποστρώματος, ενεργοποιημένου με αυτόλογα (προμηθεύονται από τον ίδιο οργανισμό στον οποίο εμφυτεύονται) κύτταρα όγκου σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο με στόχο την ανάπτυξη ειδικής αντι-ογκογόνου ανοσολογικής απόκρισης, η οποία θα αξιολογείται με τη βελτίωση των δεικτών του ασθενή, την ανάπτυξη ογκο-ειδικής χυμικής και κυτταρικής ανοσίας με σκοπό τη σμίκρυνση και τελικά την καταστροφή του όγκου.

β) Η οργάνωση και η διεξαγωγή επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ) Η ανάληψη από την εταιρεία επιστημονικών εργασιών, πρωτοκόλλων και άλλων ερευνητικών εργασιών που θα ζητούσαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

δ) Η δημιουργία, ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη όλων των προαναφερθέντων υπηρεσιών.

ε) Η άντληση χρηματοδοτήσεων με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ) Η συμμετοχή σε τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά ή άλλου σκοπού προγράμματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας της.

ζ) Η πώληση ή η μίσθωση της χρήσης της τεχνογνωσίας της σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά  ή νομικά πρόσωπα.

η) Παροχή υπηρεσιών επιστημονικών συμβουλών στο τομέα της Ανοσολογίας.

Αν έχετε κάποια ιστορία καινοτομίας για την ομάδα σας, την επιχείρησή σας ή το εργαστήριό σας για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στην ενότητα Innovation Stories του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το