Αίτηση Συμμετοχής – Hackathon for Health and Wellness Crete 2024

Αίτηση Συμμετοχής – Hackathon for Health and Wellness Crete 2024

Οι ομάδες που θα προκριθούν θα έχουν φυσική παρουσία στους χώρους διοργάνωσης του Μαραθωνίου Καινοτομίας (Ηράκλειο ή Αθήνα)