Έκτακτη επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία COVID-19 σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

Έκτακτη επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία COVID-19 σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

Η νέα δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης έχει ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19 React EU και αφορά Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις.

Η δράση προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ απευθύνεται στις επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές των νομών Εύβοιας, Λαρίσης και Ηρακλείου.

Το ανώτατο ύψος επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσό 18.000€ ανά επιχείρηση

Η επιχορήγηση προς κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε σταθερό ποσοστό 50% επί των λειτουργικών δαπανών της όπως αυτές εξάγονται από τα πρόσφατα φορολογικά της στοιχεία. Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021, ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι, δύναται να λαμβάνουν κατ αποκοπή ποσό ύψους 2.000 ευρώ.

Οι κυριότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση είναι: 

  • νόμιμη λειτουργία
  • επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ
  • έναρξη εργασιών μέχρι και τον 12.2021
  • εγκατάσταση (έδρα, υποκατάστημα, κλπ) στις ανωτέρω περιοχές. Για το νομό Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, περιλαμβάνεται η Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος.
  • πτώση τζίρου 10% μεταξύ των ετών 2019 και 2021 (το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών στο έτος 2020 ή στο έτος 2021)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την απαίτηση προσκόμισης Φυσικού Φακέλου δικαιολογητικών.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 13/5/2022 μέχρι και 17/6/2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης μπορούν να απευθύνονται:

  • στο Γραφείο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλ. 801 11 36300 και στο e-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr,
  • στον ΕΦΕΠΑE στο τηλ. 2106985210 και στο e-mail επικοινωνίας: info@efepae.gr
  • και στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ στο τηλ. 2810 – 302400, 2810 – 344107 και στο e-mail επικοινωνίας: info@ank.gr

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτική εκδήλωση
Νέα

Εκπαιδευτική εκδήλωση Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα: “Πρακτικές Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας: Startuppers μιλούν για τις εμπειρίες τους” – Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 – 16:00

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, Στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας