Διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (https://anlas.gr/) στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της διαδικασίας “από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης” για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, σας καλεί να συμπληρώσετε και να υποβάλετε με οποιοδήποτε μέσο (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά: Αργυροπούλου 3 – 7210 00 Άγιος Νικόλαος, fax: 28410 91120, e-mail: info@anlas.gr):

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Συμμετοχή του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο RETASTE 2023 και στο 3rd Smart Innovation Symposium (SIS#3)

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης (IBO) συμμετείχε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο RETASTE 2023: Rethink Food Resources, Losses, and Waste (https://retaste.gr/) με δικό του περίπτερο