Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(01.19) Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ατομική Επιχείρηση,
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή