Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Νομός
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2018
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι Δραστηριότητας
Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις)
Δραστηριότητες NACE-2
(ΚΥΡΙΑ) 4-Ν-79.11 - Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
4-ΣΤ-41.20 - Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
4-Ζ-45.11 - Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
4-Ζ-45.19 - Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
4-Ζ-45.20 - Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων  
4-Ζ-45.31 - Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
4-Ζ-45.32 - Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
4-Ζ-46.19 - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών  
4-Ζ-46.34 - Χονδρικό εμπόριο ποτών  
4-Ζ-46.71 - Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων  
4-Ζ-47.11 - Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό  
4-Ζ-47.26 - Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα  
4-Ζ-47.30 - Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα  
4-Ζ-47.99 - Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών  
4-Η-49.39 - Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.  
4-Η-49.41 - Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
4-Η-52.23 - Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές  
4-Η-52.24 - Διακίνηση φορτίων  
4-Η-52.29 - Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
4-Θ-55.10 - Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
4-Θ-55.20 - Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής  
4-Θ-56.30 - Δραστηριότητες παροχής ποτών  
4-Κ-64.19 - Άλλοι οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης  
4-Λ-68.20 - Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
4-Ν-77.11 - Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
4-Ν-77.34 - Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών  
4-Ν-82.99 - Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
4-Ρ-93.29 - Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας  
Δραστηριότητες ΚΑΔ
(ΚΥΡΙΑ) 79111903 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
41202001 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ
45111101 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
45112201 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45191102 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ)
45192000 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
45201101 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45203000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
45311000 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45321000 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
46191001 - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ
46341100 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
46711201 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
46711313 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ)
47111000 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ
47262700 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
47308000 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47308101 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
47998501 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
49393100 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ
49393101 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ), ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
49393102 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ), ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
49411907 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
52230000 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
52241902 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
52241903 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ
52290000 - ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
52291904 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
52291906 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
52292000 - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
55101003 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
55201103 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
55201104 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
56301013 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
64193000 - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
68201100 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
77110000 - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
77111001 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
77111002 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
77341002 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ
79111000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
79112000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ)
82991901 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΛΙΑΝΙΚΑ
93291901 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ)
Market Keywords
Υπηρεσίες
Technology Keywords
Δημιουργικές υπηρεσίες
Εισαγωγές, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Έχει τμήμα Ερεύνας: όχι
Σκοπός Εταιρείας
Σκοπός της εταιρείας είναι : Α- 1) Η διενέργεια πάσης φύσεως πράξεως και επιχειρήσεως συναφούς προς την φύση του Γραφείου Γενικού Τουρισμού, 2) Η άσκηση πρακτορείας και αντιπροσωπείας αλλοδαπών ή ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων γραφείων και πρακτορείων και η συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε νομική μορφή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες παντός είδους παρεμφερείς επιχειρήσεις , 3) H ενοικίαση παντός είδους αυτοκινήτων επί κέρδη ή αγορά και μεταπώλησης αυτοκινήτων και η εισαγωγή τούτων, 4) Η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κυρίως δε η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων κατασκηνώσεων ξενώνων ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων μπανγκαλόου, μπαρ καφετεριών και μίνι μάρκετ, 5) Η εκμετάλλευση Ξενοδοχείων, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων, κάμπινγκ μπανγκαλόου, 6) Η εμπορία καυσίμων και λιπαντικών και συναφών ειδών και η άσκηση επιχείρησης συνεργείου επισκευών αυτοκινήτων και καθαρισμού αυτοκινήτων ως και εμπορίας αξεσουάρ αυτοκινήτων, 7) Η διαμεσολάβηση για τροφοδοσίες πλοίων και διαμεσολάβηση για παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών προς πλοία, 8) Η άσκηση επιχείρησης παροχής λιμενικών υπηρεσιών, 9) Η άσκηση επιχείρησης ναυλομεσίτη, 10) H άσκηση επιχείρησης κτηματομεσίτη, 11) Η άσκηση επιχείρησης ναυτιλιακής πρακτόρευσης, 12) H κατασκευή οικοδομών με αντιπαροχή ή μη και η αγορά και πώληση οικοδομών, 13) Η εμπορία οικοδομικών υλικών, 14) Η αγορά μίσθωση εκμίσθωση και εκμετάλλευση εν γένει για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ακινήτων, κινητών , λεωφορείων, πλοίων ή πλοιαρίων αναψυχής και παντός μεταφορικού μέσου εν γένει ως και μηχανημάτων έργου, 15) Η άσκηση εμπορίας οιασδήποτε φύσεως και μορφής, η ίδρυση και λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων και γενικώς κάθε πράξη που προσιδιάζει στην εμπορική εταιρεία γενικής μορφής καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων, 16) Η εκμετάλλευση γερανοφόρων οχημάτων και η άσκηση κάθε μορφής υπηρεσιών διακίνησης και φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβώτιων και λοιπών φορτίων καθώς και κάθε μεταφορά με γερανοφόρα οχήματα. 17)Η αντιπροσώπευση αεροπορικών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 18) η παροχή υπηρεσιών Γενικού Πρακτορείου Πωλήσεων (General Sales Agency) σε αεροπορικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και 19) Η παροχή υπηρεσιών εμπορευματικων μεταφορών (cargo) δι αεροσκαφών και η μεταπώληση τέτοιων υπηρεσιών που παρέχονται απο τρίτους (αεροπορικές εταιρείες ή εταιρείες διεθνών εμπορευματικων μεταφορών) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Β- Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, αυτή μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κάθε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου μπορεί η εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς».