Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.72) Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων? παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής   (Τομέας COVID: 2)
Διεύθυνση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2003
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)