Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας καλεί εθελοντές μέντορες να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν εθελοντικά στην καθοδήγηση και υποστήριξη επιχειρηματικών ομάδων, οι οποίες βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης μιας ώριμης επιχειρηματικής ιδέας. Οι μέντορες που θα επιλεγούν, θα εγγραφούν στο Μητρώο Μεντόρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο τη συστηματική αξιοποίησή τους για την προώθηση και στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (ΙΒΟ) και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3 Crete).

Οι μέντορες θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας και διοίκησης επιχειρήσεων, ειδικότερα για την ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς και τα πεδία εξειδίκευσης της εγκεκριμένης αναθεωρημένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3 Crete) για τη Νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027.

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην Περιφέρεια Κρήτης.  Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτός και οι προτάσεις θα αξιολογούνται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο.

Πληροφορίες:

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας

Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης (IBO)

Ρουσάκη Κατερίνα, Χρήστος Μπίλιος

Τηλ. 2813410171, 137

e-mail: krousaki@crete.gov.gr, cbilios@crete.gov.gr

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση

Rural toolkit – Ευρετήριο χρηματοδότησης: Ευκολότερη πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στη χρηματοδότηση της ΕΕ χάρη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε με το από 06.02.2024 δελτίου τύπου, ένα νέο διαδραστικό οδηγό για τη χαρτογράφηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο

Έρευνες

Έκθεση του ΣΕΒ για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό – Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή Ψηφιακή Δεκαετία

Στην έκθεση του ΣΕΒ  για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό παρουσιάζονται τα ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας, αναδεικνύονται τα βήματα προόδου της Ελλάδας στην πορεία της προς