Διήμερο Εκδηλώσεων Κοινωνικής Οικονομίας με τίτλο “Κοινών Επιχειρείν” | 28 – 29 Μαΐου 2022

Μοιραστείτε το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες

Η Αγορά Εργασίας στην Κρήτη το 2021 – Tα ευρήματα της Έρευνας του 2021 του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης

Το 2020 η κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Κρήτη μεταβλήθηκε έντονα επί τα χείρω λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. Για το 2021 παρατηρήθηκε

Ενημέρωση

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους